Характерният паметник на Емир-Зазе е запазен в много добро състояние. Той се намира на площад Аханатон по котрсой път. Отпред има мраморен фонтан с релефен знак.