На хълма Канитос, от виотската страна на града, се намира крепостта Карамбамба. Изграждането му се определя от историците между 1680 и 1690 г. от турците, които владеят града в продължение на два века. Крепостта е построена, за да подобри защитата на града, тъй като през 1628 г. Енетианците и Морозин се опитват съвместно да превземат Халкида.