Сирена Халкида налази се у улици Балалаион, малој уличици у центру града. Сирена сједи на квадратном венецијанском торњу званом Стари сат. 1940. године, за потребе одбране Халкиса, ова кула је правилно конфигурисана тако да се на њу могла монтирати сирена у ваздуху. Кула је средњовековног доба и током векова претрпела је бројне интервенције. Унутрашњост је ожбукана, а направљене су и поправке на степеништу које води до највише тачке куле.