Џамија Емир-Заде, карактеристични споменик тог доба, данас је сачувана у врло добром стању. Налази се на тргу хоплита у улици Котсоу. Испред ње је мермерна фонтана (славина) са натписом времена.