Посетиоци користе Стари мобилни мост као референтну тачку за наизменично кретање плимских еубојских вода. У свом садашњем облику изграђена је 1962. године. Река Еурипос са покретним мостом тачка је где се Север придружује јужном еубском заљеву.