Характерният паметник на Емир-Зазе е запазен в много добра кондиция. Той се намира на площада Aханатон по пътя Koтрсой. На предната част съществува мраморен извор с релефен знак.