На влизане в а съществува нов впечатляващ мост. Една модерна технологична реализация за Гърция. Новият мост, който е бил построен през последните години допринася за по-лесен подход към града и облекчава задръстванията в центъра.