На хълма на Канитос, на  страната Виотиан на града, се намира крепостта на Kaрамбамба. Изграждането му се определя от историците между 1680 и 1690 от турците, които са владели града в продължение на два века. Крепостта е построена, за да се подобри защитата на града, тъй като през 1628  Eнетианс и Moрозин със съвместни действия се опитват да завземат Халкида.