Старият подвижен мост се използва от посетителите като точка на наблюдение на прилива Eврип. В сегашната си форма беше построен през . Еврип и подвижния мост е мястото, където са свързани северния с южния заливи.